Kommundialog?

Vi i Knivsta omställningsgrupp har skrivit till Knivsta kommun. Vår skrivelse har dessa underrubriker:

  • Behov av ökad dialog för omställning till ett hållbart samhälle
  • Femton hinder för hållbar stadsutveckling
  • Brist på öppenhet och information i kommunen
  • Kommunen växer – viktigt med större resurser i förvaltningen
  • Frimärksplaneringen riskerar samhällets hållbarhet och långsiktiga utveckling
  • Använd tillgängliga planeringsunderlag och påskynda färdigställande av grönplanen
  • Omställningsgruppens roll och intresse för Knivstas utveckling

UNT har skrivt om detta och fått svar från några kommunpolitiker.

Läs hela skrivelsen här.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Med träd i centrum

Vi i Knivsta omställningsgrupp har nyligen träffat några kommunpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström är stolt över att det har planterats 250 träd på Sågenområdet. Det tycker vi att han ska vara. Det kommer att vara till stor glädje för många Knivstabor i framtiden. Men just nu gör det faktiskt inte så mycket för intrycket av grönska i området. Ett litet exempel kommer här:

Fem träd på Sågenområdet

Fem nya träd på Sågenområdet

Träd växer långsamt i vårt land, och barnen som börjat i Högåsskolan i höst kommer att bli vuxna snabbare än de nyplanterade träden. Så det är väldigt bra att man tänker på framtiden och planerar nya träd i centrala Knivsta.

Högåsskolan med träd

Högåsskolan med träd

Klas Bergström är också stolt över att man lyckats spara en del gamla träd på området. Det är vi många som är glada över. De träden skapar stämning i centrala Knivsta. Ett litet exempel här:

Ett gammalt träd på Sågenområdet

Ett gammalt träd i centrala Knivsta

Min slutsats blir, att om man vill ha någon grönska av betydelse för oss som bor i Knivsta nu och de närmaste 10-20 åren, så måste man ta med de träd som står här i planeringen. Och det måste göras från början. För gamla träd står där de står och kan inte flyttas.

Nu är ju inte centrala Knivsta färdigbyggt, utan det finns stora planer på fortsatta byggen, inte bara i Nydal, utan även på Lyckåsen, invid Gredelbyleden på bägge sidor av järnvägen, och på den centrala tomten där Mojjen står. Vi är många som minns den gamla grusparkeringen på Sågen där det knappt ens växte maskrosor, och tänker kanske att det inte finns några träd alls i området. Men om man ser sig omkring så upptäcker man att det växer en hel del i centrala Knivsta. Så det finns anledning att ställa några frågor om de träd som finns på obebyggda tomter.

Kommer något av dessa träd att få stå kvar när man ska bygga park eller höghus här?

Träd på tomten vid Centralvägen och Gredelbyleden

Träd på tomten vid Centralvägen och Gredelbyleden

Det finns planer på att bygga på Lyckåsen – Hur blir det då med utsikten mot skogen vid horisonten? Kommer en trädprofil att finnas kvar?

Vy från busshållplatsen vid Knivsta station, västerut över järnvägen

Vy från busshållplatsen vid Knivsta station, västerut över järnvägen

Får vi ha denna gröna vägg kvar vid stationen eller ska den ersätts med husfasader?

Träd vid Knivsta station

Träd vid Knivsta station

Blir det några träd kvar här på disponentvillans tomt? Det företag som äger tomten vill bebygga den.

Träd invid Gredelbyleden i centrala Knivsta

Träd invid Gredelbyleden i centrala Knivsta

Träd i stadsmiljön är viktiga för människor idag och i framtiden. Vi hoppas att gamla och nya träd ska få den uppmärksamhet de förtjänar i planeringen av det Knivsta som nu växer fram, en tomt i taget.

Publicerat i Växter | Lämna en kommentar

En föregångskommun för det hållbara samhället?

Knivsta kommun har som framtidsvision att vara ” en föregångskommun för det hållbara samhället” (se hela visionen här). Det är en hög ambition, och vi stödjer den! Genom den här bloggen vill vi bidra till förverkligandet av visionen, genom att medborgarnas kunnande och engagemang för Knivsta tas tillvara. Vi vill på så vis ge ett stöd till de politiker och anställda i kommunen som har fått vårt förtroende och våra skattepengar för att förverkliga visionen.

Vi kommer på bloggen ge exempel från Knivsta och världen på sånt som är bra och sånt som kan bli bättre. Vårt mål är inte att hänga ut enskilda personer. Beslutsfattare får gärna känna sig träffade, men vi vill inte att någon ska känna sig utpekad eller kränkt. Vi vet att det finns många goda viljor i Knivsta, men att det också finns strukturer och traditioner som motverkar en hållbar utveckling. Dessutom är resurser och kapacitet begränsade. Vi vill med denna blogg bidra till en kunskapsförstärkning i all enkelhet.

Bloggen drivs av Omställningsgruppen i Knivsta och är partipolitiskt obunden.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar